Szállítás


Chúng tôi thông báo cho Khách hàng  rằng chúng tôi đảm bảo cho bạn mức giá tốt nhất trong 6 tháng khi bạn đặt hàng qua webshop!

Bạn có thể yêu cầu giao sản phẩm đã đặt hàng của mình với các điều kiện sau:

- Đặt hàng chỉ có thể trên các đơn vị như thùng, vỉ  không đặt được theo cái

- Chúng tôi có thể giao hàng tại chỗ trong Budapest với giá mua tối thiểu 150.000 HUF và  tiền vận chuyển sẽ là 1% số tiền đặt hàng

- Đơn hàng tối thiểu cho khu vực  50 km xung quanh Budapest là 350.000Ft

- Hiện tại chúng tôi chỉ giao hàng trong Hungary

- Đối với tất cả các giao dịch mua tại Budapest dưới 150.000.- HUF hoặc cho các vùng trên 50 km, cần nói chuyện trước theo số sau

Thứ Hai đến Thứ Sáu 7-15: 0630 / 639-08-47


Tổng quan bảo vệ số liệu

Trang web này sử dụng cookie để đảm bảo rằng trang web hoạt động đúng và cung cấp cho khách truy cập vào trang web những trải nghiệm tốt nhất cho người dùng. Thông tin trong cookie được lưu trữ trong trình duyệt của trang web của khách hàng truy cập và chứa thông tin có thể được sử dụng để xác định khi người dùng truy cập lại trang web hoặc truy cập trang nào thường xuyên nhất, phần nào thú vị nhất, phần nào được sử dụng tốt nhất. . Người dùng có thể thiết lập cài đặt cookie một cách chi tiết thông qua các mục bên trái.

Cookie chức nâng

Trang web này sử dụng cookie để thu thập dữ liệu ẩn danh, chẳng hạn như số lượng khách truy cập vào trang web hoặc các trang con phổ biến nhất trong trang web. Kích hoạt các cookie này sẽ giúp chúng tôi cải thiện nội dung trang web vì lợi ích của khách truy cập.

Cookie bổ sung

Hiện nay trang web không dùng các cookie bổ sung
Lưu các thay đổi